Blåbjerg Rideklub

Tranevænget 80 6830 Nr. Nebel blaabjergrideklub@gmail.com

BLAABJERG RIDECENTERS OPBYGNING:

 

I 1974 blev en gruppe hesteinteresserede personer i Blaabjerg Kommune enige om at oprette en Rideklub, som fik navnet Blaabjerg Rideklub.

Klubben levede i en del år med en dressurbane og en springbane på åben mark uden andre faciliteter end en skurvogn som blev brugt som opholdssted for rytterne.

Hestene kom udefra og de ryttere, der ikke selv havde hest lånte af de ryttere, som var så heldige selv at være hesteejer.

Her blev der undervist både sommer og vinter – i alt slags vejr. Man kom til undervisning om det regnede eller sneede.

 

I 1985 begyndte man at tale om, at det var da rart at kunne ride i en hal i dårligt vejr samtidig med, at der blev flere og flere hesteejere, som kunne tænke sig en anden form for opstalding i stedet for på en gård eller lignende i omegnen, som jo betød, at man skulle ride et stykke vej for at komme til undervisning.

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som af klubben fik til opgave at finde ud af, hvordan og om det kunne lade sig gøre at få bygget et ridecenter. – Penge var der for lidt af -

Gruppen var rundt forskellige steder i Jylland for at se, hvordan andre klubber havde organiseret sig.

I Farsø i Nordjylland fandt man et center, som var opbygget på en måde som tiltalte arbejdsgruppen.

Og så gik man i gang med Blaabjerg Ridecenter indeholdende et staldafsnit, en ridehal og rytterfaciliteter.

Blaabjerg Rideklub havde 50.000 kr. i banken.

Ridecentret solgte staldpladser som ”ejerlejligheder” for en 10-årig periode.

Beløbet her – ca. 250.000 kr. + klubbens 50.000 kr. var startkapitalen. Samtidig optog man kreditforeningslån på det resterende beløb.

 

Ridecentret er en selvejende institution, bestående af stald, ridehal og rytterfaciliteter.

 

Ridecentret lejer rytterfaciliteter og hal ud til Blaabjerg Rideklub.

Rideklubbben betaler således husleje til Ridecentret.

 

Ridecentret lejer endvidere boxe ud for henholdsvis 3 måneder, et halvt år og et helt år.

Klubben har dog 5 bokse vederlags frit til rådighed.

 

Bestyrelsen for Centret

 

 

Erik Lützen – formand

40836597

 

Sidsel Marie Løvvang - kasserer

23254159

 

Claus Sørensen

30730997